SANAYİCİMİZLE NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ BULUŞTURACAK BEYLİKDÜZÜ OSB MESLEKİ E...

SANAYİCİMİZLE NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ BULUŞTURACAK BEYLİKDÜZÜ OSB MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ İRTİBAT OFİSİ AÇILMIŞTIR.

           Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 18.11.2021 tarihinde imzalanan ve Sanayicilerimize aradığı nitelikli elemanlara daha kolay ulaşmalarını sağlamayı ve onları buluşturmayı, gençlerimize yeni iş olanakları sunmayı, istihdama katkıda bulunmayı amaçlayan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Beylikdüzü OSB bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Ofisi açılmıştır.

           Açılan Mesleki eğitim Merkezi İstibat Ofisi; Beylikdüzü OSB Birlik İşletme Kooperatifi sınırları içerisinde bulunan Birlik Mesleki Eğitim Merkeziyle,   Firmalarımız arasında köprü vazifesi görecektir.

Mesleki Eğitim Merkezleri

          Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mesleki eğitim merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

          09.12.2016 tarihli 29913 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda değişiklik yapılarak çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınarak mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

          Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle mesleklerini işbaşında öğrenmeleri amaçlanmıştır.

           1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre: Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Ancak; mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlamaları gerekmektedir.

Mesleki eğitim merkezlerine kimler başvurabilir?

          Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:

 • En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.
 • Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
 • Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir).
 • Kayıt için yaş sınırı yoktur.
 • Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.

Mesleki eğitim merkezlerine nasıl başvurulabilir?

 • Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla, mevcutta bir işletmede çalışanlar veya işletmede çalışmayıp mesleki eğitim almak isteyen adaylar kimlik bilgileriyle birlikte en yakın mesleki eğitim merkezine veya mesleki ve teknik Anadolu lisesine bizzat müracaat edebilir.
 • Herhangi bir İşletmede çalışmayanlar; mesleki eğitim merkezleri tarafından meslek seçimi ve işletme bulma konusunda rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabilirler.
 • Mesleki eğitim merkezine kayıt; okul, işletme ve öğrenci/veli arasında “işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesinin” imzalanmasıyla başlar.
 • Öğrenci e-MESEM sistemine okul tarafından kaydedilir.
 • Öğrenci kayıt olduğu andan itibaren meslek hastalıkları, iş kazalarına karşı sigortası ile maaşı başlar, öğrenim süresi boyunca devam eder.

Mesleki eğitim merkezlerine başvuru süreci ve aşamaları

 • Mesleki eğitim merkezleri tüm illerde bulunmaktadır.
 • En az ortaokul mezunu olan adaylar yıl boyunca kayıt yaptırabilir.
 • 181 farklı dalda başvuru yapılabilmektedir.
 • Haftada 1 gün okulda teorik, 4 gün ise işletmelerde beceri eğitimi verilmektedir.
 • Çıraklık eğitimi 3 yıl, kalfalık eğitimi 1 yıl sürmektedir.
 • Mesleki eğitim merkezine devam eden 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az %30'unu, 12. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az yarısı kadar maaş alırlar.
 • Mesleki eğitim merkezi mezunları “Ustalık Belgesi” ile “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması” alarak kendi iş yerlerini açabilirler.
 • Ustalık belgesine sahip olanlar çırak öğrenci istihdamı için “İş pedagojisi eğitimi” ile “Usta Öğretici” belgesine sahip olurlar.

Mesleki eğitim merkezine nakil işlemleri

 • 9. sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda olup aynı alandan mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı olmaksızın ve dönem kaybetmeden nakil ve geçiş yapabilecek,
 • Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10. sınıf seviyesinden eğitime devam edebilecek. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dâhil edilecek.
 • Bu öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri e-Okul sisteminden, Ortaöğretim Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / MESEM Öğrenci Aday Kayıt sayfasından yapılacak.
 • Başvurular ve meslekî eğitim merkezi irtibat numarası sayfamızda yer alıyor.

Mesleki eğitim merkezleri ne gibi avantajlar sağlıyor?

 • 33 Alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı
 • Ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı
 • 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta
 • 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u,
 • 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı
 • Ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı
 • Mezun olduğu alanda %88 istihdam oranı

 Kurumlarımızın koordinasyonu ve iş birliği ile Türkiye’de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyoruz.

 

GELECEK MESLEKİ EĞİTİMDE!

 Kamu Spotu için tıklayınız… 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar

  Şuanda Hiç Yorum Yapan Yok! İlk Sen Ol