Başkan ile Söyleşi

Organize Sanayi Bölgeniz Hakkında Bilgi verebilir misiniz

            İstanbul’un en hızlı gelişen ve düzenli yapılaşma oranı artan ilçelerinden biri olan Beylikdüzü’nde, günden güne iyileştirdiği altyapısıyla öne çıkan, bacasız sanayisiyle 30 yıllık bir geçmişi olan örnek bir üretim merkezi... Üç kooperatifin (S.S. İstanbul Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, S.S. İstanbul Beylikdüzü Mermer Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, S.S.İstanbul Bakır ve Pirinç Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi) bir araya gelmesiyle 2002 yılında 1.529 dönüm bir alanda kurulan İstanbul Beylikdüzü OSB’nin bugün yüzde 98 doluluk oranına sahip olduğunu belirten Organize sanayi bölgesinin tecrübeli Başkanı Adnan Keleşoğlu; “500 milyon dolarlık ihracatımız, sürekli kendini yenileyen altyapımız ve 20 bin kişilik istihdamımızla ekonomiye değer katıyoruz” dedi. Kurulduğu günden beri OSB içerisinde çeşitli kademelerde görev alan ve bugünün OSB Başkanı olan Adnan KELEŞOĞLU, eğitimden enerjiye kadar birçok kalemde mesafe kat eden Beylikdüzü OSB’nin büyüme stratejileri konusunda da ipuçları verdi:

Sanayi ve konut projelerinin iç içe yer aldığı Beylikdüzü’nü kısaca anlatabilir mısınız?

1990’lı yılların başında yapılaşmasını Kooperatifler bazında büyük ölçüde tamamlayan Beylikdüzü OSB,  Sanayi Kooperatiflerinin kuruluş aşamasında, etrafında değil toplu konut, bina bile yoktu. Şimdi ise yerel belediyeler tarafından sanayi sitelerinin neredeyse sınırlarına kadar toplu konut inşaatları yapıldı. Bu yanlış uygulamalar sonucunda sanayi, konutlar tarafından baskı altına alındı. Çevre yollarımız, ilçenin ana ulaşım yolları haline dönüştü. Artan yapılaşma ve nüfusla birlikte Bölgemizde İstanbul’da olduğu gibi trafik sorunu da arttı.

Beylikdüzü OSB, nasıl bir yapıya sahiptir? Kooperatiflerinizi tanıtabilir misiniz?

Yüksek cirosu ve dış ticaret hacmiyle Türk ekonomisine değer katan Beylikdüzü OSB, bölgenin ticaret hacmini de elinde tutuyor. Mermerciler Sanayicileri Kooperatifi, Bakır ve Pirinç Sanayicileri Kooperatifi ve Birlik Küçük Sanayicileri Kooperatifi’nin bir araya gelerek oluşturdukları OSB’mizin 755 dönümü Mermerciler’ ait. 539 dönümlük alanı ise bakır ve pirinççiler sanayi oluşturuyor. Geriye kalan 235 dönümlük alanda ise küçük ölçekteki sanayicilerin oluşturduğu Birlik Sanayi sitesi yer almaktadır. Her kooperatifin kendi içinde oluşturduğu yönetim birimleri mevcuttur.

Bölgenizdeki altyapı çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bölgenin altyapı sorunu büyük ölçüde çözülmüş durumdadır. Temiz su, pis su ve yağmur suyu şebekeleri tamamen bitmiş ve işletilir durumdadır. OSB’mizin Elektrik dağıtım lisansı bulunmadığından enerji ihtiyacı BEDAŞ tan sağlanmaktadır. Yıllık yaklaşık 180 milyon KWsaat elektrik tüketimi mevcuttur. Ayrıca Tüm bölge genelinde doğalgaz şebekesi de mevcut olup firmalar doğalgaz kullanmaktadır

Üç kooperatiften ikisinde arıtma tesisi mevcuttur ve bu tesisler düzenli bir şekilde işletilmektedir. S.S.İstanbul Beylikdüzü Mermer Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde arıtma tesisi mevcut değildir. Bu kooperatifin evsel atıklarının bertarafı konusunda İSKİ ile protokol yapılmıştır. Bölgede önemli bir çevre sorunu bulunmamaktadır

Organize Sanayi Bölgesi içerisinde İBB İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 araçlık itfaiye teşkilatı, 2 araçlık 112 Acil Servis İstasyonu aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca ağaçlandırılması devam eden sağlık koruma bandımız bulunmaktadır.

OSB’nin doluluk oranı nedir?

Bölgemizde sanayi siteleri OSB olmadan önce,1985-86 yıllarında kurulmuş, OSB olduğunda yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlamıştı.  Şu an %98 doluluk oranıyla çalışmaktadır. Öncelikli hedef, boş sanayi parsellerinin yapı ruhsatlarını alıp, tesislerin kurulup işletmeye geçirilmesidir. Halen bir kısmının inşaatı devam etmektedir.

Eğitim Faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bölgemiz içerisinde, Birlik Sanayi Sitesi içerisinde aktif olarak faaliyetine devam eden bir Mesleki Eğitim Merkezi bulunmakta olup, Bu eğitim merkezinde 550 Çıraklık öğrencisi, 270 adet te Ustalık eğitimi alan öğrenci bulunmaktadır. Öncelikli hedef bu merkezlerde yetişen elemanların OSB’ miz içerisinde değerlendirilmesidir.

Ayrıca Mermerciler Kooperatifi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen arsa üzerine, İl özel idaresi ile İstanbul Ticaret Odasının katkılarıyla 24 derslikli meslek lisesi yapılmıştır. Bu okulun da 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Bölgenin elektrik sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Beylikdüzü OSB olarak bu konudaki girişimlerinizden söz eder misiniz?

30 yıl öncesine ait enerji planlaması, bugünkü kapasiteyi karşılayamıyor. Bölgenin bu kadar büyüyeceği hiç kimse tarafından beklenmiyordu. Enerji ihtiyacımızın giderilmesiyle ilgili İstanbul Sanayi Odasında yapılan bir toplantıda Sn Enerji Bakanımız Berat ALBAYRAK Beye gerekli raporları sunduk. BEDAŞ’lı yetkililerle sürekli görüşmeler içerisindeyiz. Halen Kavaklı ve Esenyurt bölgesinde trafo inşaatları devam etmektedir.  Bu trafoların Beylikdüzü’nün az da olsa yükünü alacağını düşünüyoruz. Sanayici için elektrik, hayati bir konu. Elektrik kesildiği zaman çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını ilgililerden bekliyoruz.

Beylikdüzü’nün nüfusu hakkında bilgi verir misiniz?

Beylikdüzü’nün nüfusu bugünkü rakamlarla 300 bine dayanıyor. Hızla yapılaşmanın olduğu Beylikdüzü’nde önümüzdeki dönemde nüfusun 500 bine yaklaşacağını öngörüyoruz. Sanayinin hızla gelişmesiyle burada konut sektörünün de geliştiğini söyleyebiliriz. Şehrin içinde kalan sanayi bölgemizde bacasız sanayiye önem veriyoruz. Bu konuda sürekli denetimler yapılmaktadır. Örnek bir OSB olduğumuzu söyleyebiliriz.

Genel Sorunlarınız nelerdir.

             Yukarda da belirttiğim gibi en büyük sıkıntımız elektrik. Bölgemizde, Elektrik enerjisi yeterli değil, çok sık elektrik kesintileri olmaktadır. Bu kesintiler Firmaların üretim maliyetleri artırmakta, ürün kalitesini düşürmektedir.

             Nitelikli - niteliksiz ara eleman ihtiyacımız vardır. Bölgemiz içerisinde sanayi tesislerinde çalışacak eleman bulma da firmalarımız zorlanmaktadır. Gerek İşkurla gerekse diğer kuruluşlarla bu açığı kapatmak için sürekli görüşmeler yapılmaktadır.

            Organize Sanayi Bölgemizi çevreleyen yollar ana ulaşım yolu haline geldiğinden, Bölgemize giriş çıkış yapmak isteyen nakliye araçlarımız, trafik yoğunluğu ve aşırı parklanmadan dolayı zorluk çekmektedir. Yol boyunca düzensiz parklanmalarla ilgili İBB ve Emniyet yetkilileriyle görüşme halindeyiz.  Bir kısmı Birlik Sanayi Sitemizin sınırları içerisinde kalan Ali Çebi Caddesinin kamu yararı gözetilerek çift yönlü düzenlenmesiyle ilgili Beylikdüzü Belediyesiyle protokol yapıldı. Çalışmalar devam etmektedir.

 

Amacımız; çevreyle barışık, Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve ekonomiye katkı sağlayan bir OSB olarak üretimimize devam etmektir.

 Teşekkür ederim.